Autorzy książki o ASF

Autorzy książki "Afrykański pomór świń - nowe doświadczenia w zwalczaniu choroby"

Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz podręczników z zakresu ochrony zdrowia świń, które wykorzystywane są zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Wiele z tych publikacji ogłosił w najpoważniejszych naukowych czasopismach zachodnioeuropejskich i amerykańskich.
Profesor Pejsak jest uznanym propagatorem osiągnięć wiedzy weterynaryjnej nie tylko wśród lekarzy weterynarii, ale także hodowców i producentów świń, u których cieszy się ogromnym autorytetem. Nie zabrakło jego głosu również w sprawie tak ważnego problemu jakim jest dziś ASF. Zebrane i podane w przystępny sposób najnowsze informacje o naukowym stanie wiedzy na temat choroby afrykańskiego pomoru świń jest niewątpliwie wielką zaletą naszej publikacji.

Joanna Piekut, lekarz weterynarii

Joanna Piekut, lekarz weterynarii

Podlaska lekarka weterynarii, który jako jedna z pierwszych w praktyce zetknęła się z problemem afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Jako jedna z pierwszych miała okazję przekonać się, że teoria zapobiegania i zwalczania tej choroby daleka jest od praktyki.

Przy aktywnym jej udziale Podlasie wypracowało skuteczne i sprawdzone w terenie rozwiązania. Dynamiczny rozwój choroby przekładał się bowiem na nawarstwiające się problemy producentów trzody chlewnej i rosnące dla innych hodowców zagrożenie. To doświadczenie zaowocowało bezcenną wiedzą, którą dzieli się z Państwem na łamach książki "Afrykański pomór świń - nowe doświadczenia w zwalczaniu choroby".