"Afrykański pomór świń - nowe doświadczenia w zwalczaniu choroby"

Okładka książki o zwalczaniu ASF
Okładka książki o zwalczaniu ASF

 Warto skorzystać z książki, która stanowi kompendium wiedzy zbieranej przez ostatnie lata, czyli:

 • Jak skutecznie zabezpieczyć się przed ASF!
 • Jak ograniczyć straty, jeśli ASF już się pojawił!

Skorzystaj z 4 lat doświadczeń w walce z ASF!
Zamów tutaj!

Książka zbiera cztery lata doświadczeń zdobytych podczas codziennej pracy ludzi, których zadaniem było powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Doświadczenia te są unikalne, gdyż nikt wcześniej w krajach Europy Środkowej nie zajmował się zwalczaniem choroby od strony praktycznej, a jak się szybko okazało teoria zwalczania afrykańskiego pomoru świń jest daleka od tego co jest skuteczne i opłacalne w praktyce.

Jak walczyć z wirusem ASF, przetrwać kryzys i złagodzić jego skutki?

Skuteczne, sprawdzone w praktyce metody walki z afrykańskim pomorem świń zawarte na stronach tej książki pozwolą na uniknięcie w przyszłości wielu błędów, które mogłyby być popełnione zarówno przez producentów świń, jak i administrację. Stawka jest ogromna. Chodzi o milionowe a może i miliardowe środki z budżetu państwa oraz dorobek życia wielu rolników.

Afrykański pomór świń to największe wyzwanie dla branży produkcji wieprzowiny od czasu wejścia Polski do UE. Bez praktycznej wiedzy o ASF nie obronimy naszej obecnej pozycji i przyszłości branży!

Książka dla tych, którzy ucierpieli z powodu wystąpienia wirusa ASF! Książka dla tych, którym dopiero przyjdzie się zmierzyć z ASF!

Dlaczego ta książka jest niezbędna dla:

Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych do wykonywania czynności zleconych przez organy Inspekcji, ponieważ wyjaśni:

 • jak prawidłowo kontrolować wprowadzenie przez producentów świń zasad bioasekuracji,
 • jak prowadzić monitoring bierny u dzików
 • jak w praktyce likwidować ogniska i przypadki ASF,
 • jak wyznaczać i wprowadzać strefy zapowietrzone i zagrożone,
 • jak właściwie zaplanować odstrzał sanitarny dzików (gdzie, kiedy i ile) i prowadzić do niego dokumentację,
 • jak współpracować w ramach zespołów zarządzania kryzysowego, aby podjęte działania były skuteczne.

Lekarzy weterynarii, którzy obsługują produkcję trzody chlewnej - większość lekarzy nie miała praktycznych doświadczeń z ASF, jeszcze do niedawna na studiach choroba ta określana była mianem ‘egzotycznej’. Ważna jest wiedza jak zachowywać się, aby przemieszczając się pomiędzy stadami nie stać się wektorem wirusa. Lekarze weterynarii powinni umieć zastosować w terenie odpowiednie procedury oraz mieć świadomość, że właśnie od nich oczekuje się profesjonalizmu, porady, nadzoru i przykładu. Lekarze weterynarii dzięki książce upewnią się:

 • jak pomóc klientom spełnić wymagania bioasekuracji (naruszenie zasad bioasekuracji może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia ogniska),
 • jak ochronić stada swoich klientów przed afrykańskim pomorem świń ze strony przewoźników i firm obsługujących produkcję trzody chlewnej,
 • jak szybko reagować na pojawienie się objawów klinicznych w celu potwierdzenia choroby,
 • jak nie być wektorem szerzenia się ASF, nie sprowadzić kłopotów na swoich klientów, a samemu nie utracić reputacji,

Producentów trzody chlewnej, którzy dzięki książce będą w stanie:

 • zabezpieczyć swoje stada przed przedostaniem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (brak wprowadzonych zasad bioasekuracji lub rejestracji stada może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania, a stąd już tylko krok do bankructwa),
 • szybko uzyskać odszkodowanie i ponownie uruchomić produkcję,
 • ograniczyć straty związane z obniżeniem ceny skupu lub czasowymi ograniczeniami w przemieszczaniu świń,
 • prawidłowo przeprowadzić ubój na użytek własny,
 • właściwie prowadzić wymaganą dokumentację, aby nikt jej nie zakwestionował
 • w każdej chwili być gotowym na wizytę inspektora weterynarii (kontrola dokumentacji i chlewni)
 • prowadzić efektywnie produkcję poprzez włączenie chlewni w system kompartmentu.

Zespołów zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu (wojewódzkim, powiatowym i gminnym) - które dzięki książce:

 • dowiedzą się o roli władz samorządowych w zwalczaniu ASF oraz konieczności podejmowania szybkich decyzji,
 • opracują sprawdzony w praktyce plan działania, aby nie dopuścić do pojawienia się epidemii ASF na swoim terenie, a jeśli przypadki lub ogniska choroby zostaną potwierdzone - jak ograniczyć straty,
 • skutecznie wprowadzą w życie plan działania ucząc się na błędach zespołów kryzysowych, które miały styczność z afrykańskim pomorem świń jako pierwsze,
 • będą mogły kształtować świadomość społeczną podczas szkoleń rolników i administracji,
 • przekazać informacje do społeczeństwa o roli żywności w szerzeniu się ASF,
 • opracują zasady odławiania i postępowania z dzikami żyjącymi w miastach.

Myśliwych, którzy z książki dowiedzą się:

 • jak stosować odpowiednią bioasekurację (mają kontakt i tuszami i z krwią), aby nie roznosić wirusa ASF po swoim terenie,
 • jak współpracować z Inspekcją Weterynaryjną,
 • jak organizować odstrzał sanitarny,
 • o krajowym programie redukcji populacji dzików,
 • o wyszukiwaniu padłych dzików w terenie,
 • o monitoringu występowania wirusa ASF w populacji dzików i zasadach pobierania próbek do badań,
 • o dochodzeniu epizootycznym,
 • jak postępować z dzikami odstrzelonymi i patrochami,
 • jak współpracować z właściwymi władzami w przypadku znalezienia padłych dzików oraz dzików zabitych na drogach.

Skorzystaj z 4 lat doświadczeń w walce z ASF! 
Zamów tutaj!

Skala zagrożenia afrykańskim pomorem świń jest ogromna!

Od lutego 2014 roku, kiedy to zanotowano pierwszy przypadek ASF w populacji dzików na Podlasiu, w Polsce obowiązują strefy z ograniczeniami, które nakładają na producentów świń szczególne wymagania oraz ograniczają eksport produktów wieprzowych do wielu krajów.

W przypadku wystąpienia ogniska u trzody chlewnej wszystkie zwierzęta w stadzie są zabijane i poddane utylizacji. W promieniu 3 km od ogniska mogą być wybijane świnie u sąsiadów, a w promieniu 10 km wprowadzany jest zakaz przemieszczenia zwierząt na okres 40 dni. Rolnicy z narażeniem dobrostanu zwierząt muszą utrzymywać w chlewniach świnie, które w normalnych warunkach zostałyby sprzedane.

W listopadzie 2017 roku wirus ASF przekroczył linię Wisły i zagraża bezpośrednio trzem rejonom o intensywnej produkcji wieprzowiny (woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie). Ich łączne pogłowie świń stanowi 57% pogłowia krajowego.

Skorzystaj z 4 lat doświadczeń w walce z ASF!
Zamów tutaj!

Łączna wartość samego rynku żywca wieprzowego w Polsce szacowana jest na 11 miliardów złotych. Obecnie na walkę z wirusem rocznie wydajemy miliony złotych. Jeżeli czarny scenariusz zostanie zrealizowany, kwoty wydawane na utylizację zarażonych zwierząt, odszkodowania i rekompensaty dla rolników zamienią się w miliardy złotych.

Skala zagrożenia jest ogromna!

Jeśli afrykański pomór świń przedostanie się na teren Niemiec, które są największym producentem wieprzowiny w UE, uderzy to w ceny wieprzowiny w całej Europie. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie polskich doświadczeń do zabezpieczenia terenów, gdzie wirus jeszcze nie dotarł. Trwają prace nad szczepionką przeciwko ASF, ale wiele autorytetów naukowych twierdzi, że najbliższej dekadzie nie możemy liczyć na jej zastosowanie.

"Afrykański pomór świń - nowe doświadczenia w zwalczaniu choroby", Zygmunt Pejsak, Joanna Piekut, 310 stron, format A5, ISBN 978-83-946634-8-3

Jak więc walczyć z wirusem ASF, przetrwać kryzys i złagodzić jego skutki? Odpowiedź na te pytania można znaleźć na stronach niniejszej książki.

Skorzystaj z 4 lat doświadczeń w walce z ASF!
Zamów tutaj!

Zobacz spis treści

CZĘŚĆ I - lek. wet.  Joanna Piekut strona
  Wykaz przywołanych w tekście aktów prawnych 13
I.  Polska przed wystąpieniem pierwszych  przypadków ASF – jaka była nasza wiedza? 17
1.  ASF (African Swine Fever/ afrykański pomór świń)  – definicja według podręczników 17
2.  Drogi przenoszenia ASF 18
3.  Oporność wirusa ASF 19
4.  ASF – rok 2013 20
5.  Ćwiczenia LIBERO 22
6.  Kwestia utylizacji zwierząt, a ASF 24
7.  Pierwsze rozporządzenia 24
8.   Pierwsze nakazy i zakazy dotyczące świń i dzików             28
9.  Start akcji informacyjnych i szkoleń 29
II. Początki ASF w Polsce – pierwsze działania  i decyzje 31
1.  Droga ASF do Europy i pierwsze działania  obronne 31
2.  Jak wirus ASF dotarł do Polski? 33
3.  Społeczne i ekonomiczne skutki pojawienia się  ASF w Polsce 33
4.  Występowanie ognisk ASF w latach 2014-2017 35
5.  Pojęcie bioasekuracji  36
6.  Nieprzystosowane prawo, a konieczność podejmowania szybkich decyzji 37
III. ASF u dzików 39
1.  Bioasekuracja myśliwego 39
2.  Kategorie obszarów w kontekście ASF  dla myśliwych 45
3.  Myśliwi, a stada świń 46
4.  Postępowanie z dzikami pozyskanymi w trakcie polowania – myśliwi 47
5.  DDE – dokument dochodzenia epizootycznego 49
6.  Postępowanie z dzikami pozyskanymi w trakcie polowania – lekarze weterynarii  51
7.  Chłodnie i utylizacja – zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF 52
8.  ASF u dzika odstrzelonego  – diagnozowanie i konsekwencje 53
9.  Postępowanie z dzikami padłymi 55
10.  ASF u dzika padłego – diagnozowanie  i konsekwencje 57
11.  Postępowanie z dzikami występującymi  poza obszarami leśnymi  61
12.  Postępowanie z dzikami zabitymi w wypadkach komunikacyjnych 62
13.  Wykrycie ASF u dzika – konsekwencje  dla hodowców świń z danego obszaru  - zasady przemieszczania świń 63
IV.   Zwalczanie ASF u dzików 69
1.  Rola i zadania Inspekcji Weterynaryjnej wobec problemu ASF u dzików 69
2.  Zwalczanie ASF u dzików – ścisła współpraca  weterynarii, myśliwych i nadleśnictw 71
3.  Analizowanie liczebności dzików,  a zwalczanie ASF 72
4.  Ograniczanie liczebności dzików, jako narzędzie zwalczania ASF 76
5.  Odstrzał dzików, jako narzędzie zwalczania  ASF  84
6.  Odłownie żywołowne, jako narzędzie  zwalczania ASF 86
7.  Odstrzał sanitarny, jako narzędzie  zwalczania ASF 87
V. ASF u świń  93
1.  Podejrzenie ASF w stadzie świń 93
2.  Postępowanie weterynaryjne w przypadku podejrzenia ASF w stadzie świń 95
3.  Stwierdzenie ASF u świń – wyznaczenie ogniska ASF 97
4.  Stwierdzenie ASF u świń – wyznaczenie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego 98
5.  Perlustracje 101
6.  Ponowne wprowadzenie świń 102
7.  Odszkodowania za zwierzęta 102
8.  Odszkodowania za inne straty 105
9.  Utrata odszkodowania 106
VI. Bioasekuracja w hodowlach świń 109
1.  Cele bioasekuracji i skutki jej nieprzestrzegania 109
2.  Zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie 112
3.  Kontrole przestrzegania/spełniania warunków bioasekuracji  121
4.  Ogniska – drogi wejścia wirusa 122
5.  Bioasekuracja lekarzy weterynarii 123
6.  Koszty bioasekuracji, programy pomocy 125
7.  Ubój świń na użytek własny 130
VII. Program Bioasekuracji  131
1.  Program Bioasekuracji 2015-2018 – zakładane cele i sposoby ich realizacji 131
2.  Realizacja Programu Bioasekuracji w woj podlaskim 136
VIII. Weterynaryjne dokumentowanie działań związanych z ASF 141
1.  Dokumentowanie działań przed pojawieniem się ASF u dzików –  zapobieganie i monitoring 141
2.  Dokumentowanie zwalczania ASF u dzików  143
3.  Kontrole, szkolenia, kampanie informacyjne 145
4.  Dokumentowanie zwalczania ogniska ASF 147
IX. Zwalczanie ognisk ASF – strategia i efekty 155
1.  Administracyjne zwalczanie ASF- skuteczne  ale pełne emocji 155
2.  Kampania informacyjna, jako narzędzie walki z ASF 159
3.  Szkolenia, jako narzędzie walki z ASF 161
4.   Współpraca między instytucjami, jako narzędzie walki z ASF 166
5.  Zapobieganie przedostawaniu się ASF z zagranicy 166
X. Uczestnicy zwalczania ASF  167
1.  Inspekcja Weterynaryjna oraz lekarze weterynarii  wolnej praktyki wyznaczeni do wykonywania czynności zleconych przez organy Inspekcji 167
2.  Lekarze weterynarii wolnej praktyki,  którzy obsługują produkcję trzody chlewnej 169
3.  Hodowcy trzody chlewnej 170
4.  Zespoły zarządzania kryzysowego  wojewódzkie/powiatowe/miejskie/gminne  171
5.  Myśliwi  174
6.  Nadleśnictwa 174
7.  Policja 175
8.  Straż pożarna 175
9.  Zarządcy dróg 175
XI. ASF – zmiany w wiedzy i przepisach 177
1.  Zmiana definicji ASF na chorobę wolno szerzącą  się 177
2.  Hodowle świń – jakie zmiany wymusił ASF?  178
3.  Myślistwo – jakie zmiany wymusił ASF?  181
4.  Weterynaria – jakie zmiany wymusił ASF? 182
5.  Nowa współpraca 186
XII. Prognoza dla ASF 187
1.  Skutki dalszego rozprzestrzenienia się ASF na terenie Polski 187
2.  Kluczowe działania ograniczające rozprzestrzenianie się ASF 188
3.  Elementy działań kluczowych 189
4.  Geograficzna prognoza rozprzestrzeniania się ASF 191
     
CZĘŚĆ II - Zygmunt Pejsak, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Jagielloński – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  
   Wykaz przywołanych w tekście aktów prawnych 195
I.  Rozwój sytuacji oraz cechy epizootii ASF w Polsce 197
II.  Dziki jako główny rezerwuar wirusa ASF oraz wektor w szerzeniu się choroby 203
III.  Znaczenie ogrodzenia oraz innych barier w ograniczaniu przemieszczania się dzików 209
IV.  Szanse ograniczenia populacji dzików 211
V.  Bioasekuracja – jedyny sposób ochrony stada przed ASF 215
VI.  Przeżywalność ASF w składnikach paszy oraz gnojowicy 235
VII.  Świadomość właścicieli stad podstawą sukcesu  w ochronie przed ASF  241
VIII.  Zmiany sekcyjne stwierdzane przez lekarza  weterynarii w trakcie badania sekcyjnego 243
IX.  Zwalczanie ASF 245
X.  Zasady przemieszczania świń w strefach i obszarach dotkniętych afrykańskim pomorem świń 247
XI.  Czy w zwalczaniu ASF można liczyć na szczepionkę 255
XII.  Kompartmentalizacja – bezpieczny sposób  na ograniczenie restrykcji związanych  z wystąpieniem ASF w obszarze o dużej gęstości  populacji świń  259
XIII.  Propozycja „Strategii zwalczania ASF  we wschodniej części Unii Europejskiej” 267
XIV.  Zasady przeprowadzania okresowej kontroli  fermy oraz badań związanych z dochodzeniem epizootycznym 271
XV.  Główne założenia strategiczne w zwalczaniu ASF u dzików 275
XVI.  Cykliczne kampanie podwyższające świadomość o istniejącym zagrożeniu 279
XVII.  Jak zwalczono ASF w Hiszpanii; wieloletnie doświadczenia, z których w wielu zakresach można skorzystać  281
XVIII.  Ocena dotychczasowych działań ukierunkowanych na zwalczenie ASF  293
   Piśmiennictwo 301

Skorzystaj z 4 lat doświadczeń w walce z ASF!
Zamów tutaj!